joaquim

v i l a l t a

martínez

presentació

serveis imatges obres contacte arquitecte

 

 

- assessorament i  consultora

- estudis de viabilitat i avantprojectes

- projectes i direccions d'obra nova

- ITE, reformes i rehabilitació

- tràmits i gestions diverses

- disseny i interiorisme

- project manajement

- cargotectura

- urbanisme

- col·laboracions freelance en  despatxos d'arquitectura

 

 

S'elabora tot tipus de documentació, tràmits i gestions que a vostè li sol·licitin l’administració o els organismes oficials i li orientem amb el camí més fàcil per aconseguir el seus objectius.

 

- Cèdules d’habitabilitat

- Certificació energètica d'edificis i habitatges

- Legalitzacions

- Canvis d'ús (Per ex. de local a habitatge)

- Segregacions i reparcelacions

- Aixecament de plànols

- Tràmits i gestions amb l’administració o organismes oficials

- Informes i certificats sobre el seu solar, obra o edifici

- Resolució de conflictes legals i urbanístics.

- Permisos i llicències d’obres. Obtenció, pròrrogues, terminis...

 

 

 

 

info@joaquimvilalta.com    l    m. 659 009 703    l    avís legal      l      català - español - english