joaquim

v i l a l t a

martínez

presentació

serveis imatges obres contacte arquitecte

 

 

- assessorament i  consultora

- estudis de viabilitat i avantprojectes

- projectes i direccions d'obra nova

- ITE, reformes i rehabilitació

- tràmits i gestions diverses

- disseny i interiorisme

- project manajement

- cargotectura

- urbanisme

- col·laboracions freelance en  despatxos d'arquitectura

 

 

Perquè vostè vol saber les possibilitats que li ofereix el seu solar o edifici.

Sempre a partir de la seva idea... i amb el nostre assessorament.

 

Realitzem estudis previs i de viabilitat per a determinar les possibilitats i alternatives edificatòries de què disposa el seu solar o edifici, fent una avaluació del cas concret amb els seus paràmetres urbanístics i normatius, uns primers esquemes, croquis i una estimació del cost aproximat de la construcció.

Només li cobrem l’estudi en cas de que el projecte li sigui viable i decideixi iniciar-lo.

 

Amb la il·lusió de qui s’imagina un projecte des de zero i a partir de la seva idea com a usuari, l’assessorem i li realitzem l’ avantprojecte o primera proposta amb plànols, pressupost aproximat, així com imatges tridimensionals del projecte per a què vostè l'entengui fàcilment.

 

 

info@joaquimvilalta.com    l    m. 659 009 703    l    avís legal      l      català - español - english