- Edifici plurifamiliar de 11 habitatges. 

                             c/ Ramón Turró, Barcelona.

                              Col·laboració en el projecte i direcció d'obra amb Manel

                             Roger.

                             Actualment, des de 2016.

 

                             - Edifici plurifamiliar de 10 habitatges.

                             c/ Cartellà, Barcelona.

                             Col·laboració en el projecte i direcció d'obra amb Manel

                             Roger.

                             Actualment, des de 2016.                             

 

                             - Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

                             c/ Major, Santa Coloma de Farners, Girona.

                             Avantprojecte. 2013.

 

                             - Edifici plurifamiliar de 10 habitatges.

                             c/ Renaixença, Barcelona.

                             Col·laboració en el projecte i direcció d'obra amb Manel

                             Roger.

                             2012-2014.

                             Projecte i Actualment, des de 2012.

 

    - Habitatge unifamiliar aïllat.

    c/ Llevant, Maçanet de la Selva – Girona.

    Avantprojecte. 2011-2012.

    Veure imatges.-

                           

    - Diseny d'interiors d'habitatge

    c/ Fortuna, Barcelona.

    Projecte i direcció d'obra. 2011.

    Veure imatges.-

                           

                              - Edifici plurifamiliar de 12 habitatges i 6 plantes

                             d'aparcament.

                             c/ Encarnació, Barcelona.

                             Col·laboració en el projecte amb Manel Roger

                             Actualment, des de 2011.                      

 

    - Habitatge unifamiliar aïllat

    c/ Gironès, urb. King Parc de Sils – Girona.

    Projecte y direcció d'obra. 2008-2012.

    Veure imatges.

 

       

    - Ampliació de masia amb nou habitatge.

    Palau Savardera , (Girona)

    Projecte. 2010-2012.

    Veure imatges.

  

                                     

    - Habitatge unifamiliar aïllat.

    Urb. La Goba, Vidreres (Girona).

    Avantprojecte. 2010.

    Veure imatges.

 

 

    - Habitatge unifamiliar aïllat.

    Urb. Llac del Cigne, Caldes de Malavella (Girona).

    Avantprojecte. 2010.

    Veure imatges.

 

 

                             - Millora urbana de l'accessibilitat a local comercial.

                             c/ Duero, Barcelona.

                             Avantporjecte. 2010.

 

    - Cargotectura.

    Propostes per a la construcció d' habitatges amb

    contenidors marítims  reciclats.

    Estudis previs per a l'empresa Bexbe Serveis, S.L. de Sils.

    www.bexbe.com

                             2009.

                             Veure imatges. 

 

    - Edifici plurifamiliar de 6 habitatges

    c/ Osi, Sarrià -  Barcelona.

    Col·laboració en el projecte i la direcció d'obra amb Manel

    Roger.

    2006-2010.

    Veure imatges. 

 

    - Edifici plurifamiliar de 57 habitatges i 3 plantes

    d'aparcament.

    c/ Indústria, Barcelona.

    Col·laboració en el projecte i la direcció facultativa de

                             l'obra amb Manel Roger.

                             Actualment des de 2005.

                             Veure imatges.

       

    - Edifici plurifamiliar de 4 habitatges

    c/ Camil Oliveras, Barcelona.

    Col·laboració en el avantprojecte amb Manel Roger. 2008.

    Veure imatges.

 

                            - Reforma i Interiorisme d’habitatge

                            c/Montcorb a Sils (Girona)

                            Projecte i direcció facultativa de l'obra.

                            2007-2008.

 

                            - Edifici plurifamiliar de 14 habitatges, local i 3 plantes

                            d'aparcament.

                            c/ Sant Sebastià, Sant Andreu - Barcelona.

                            Col·laboració en el projecte amb Manel Roger per al grup

                            Nou Castor.

                            2006-2007.

                                                       

    - Reforma d'habitatge

    Tramacastilla (Teruel).

    Projecte. 2005.

    Veure imatges.

 

 

     - Rehabilitació integral i reforma d’ habitatge

    c/ San Juan, Guadalaviar (Teruel).

    Projecte i direcció de l'obra

    2003-2004.

    Veure imatges.

               

   - Ajuntament i biblioteca pública.

    St. Feliu de Codines.

    Projecte. E.T.S.A.B

    2003.

    Veure imatges.

                           

    - Interiorisme i infografia d'habitatge.

    Projecte. E.T.S.A.B.

    2002

    Veure imatges.                       

 

    - Habitatges experimentals

    Zona 22@ Poblenou (Barcelona)

    Projecte. E.T.S.A.B.

    2002

    Veure imatges.                           

 

                             - Cèdules d’ habitabilitat (diverses)

 

                            - TEDI (test de l'edifici) i gestió de subvencions per

                            rehabilitació.

                            Edifici plurifamiliar a Terrassa.

                            2010.

 

 

clients i col·laboracions:

 

                            -Nou Castor, promocions immobiliàries. (Barcelona).

                            Actualment, des de 2005.

                            Avantprojectes, projectes bàsics i executius d’edificis

                            plurifamiliars a Barcelona. Gestió i tramitació global des de

                            l’inici del projecte amb companyies i ajuntaments fins

                            col·laboració en la direcció facultativa de l’obra. Infografia,

                            pressupostos i amidaments.

 

                            -Despatx d'arquitectura Alfons Argila. (Barcelona).

                            2004 – 2005.

                            Cap de projectes. Avantprojectes, bàsics i executius.

                            Reformes i interiorisme d' habitatges i locals. Pressupostos i

                            amidaments.

 

                            -Home, estudi d’arquitectura, S.L. (Barcelona).

                            2001 - 2004.

                            Avantprojectes, estudis de solars, desenvolupament de

                            projectes bàsics iexecutius d’edificis d’habitatges

                            plurifamiliars.

                            Renders i perspectives diverses. Visites i seguiments d’obra.

 

                            -Taller Joan Torner d’Arquitectura, Urbanisme i Disseny.

                            (Blanes).

                            2000 i 2001.

                            Avantprojectes, projectes bàsics i executius d’edificis

                            d' habitatges, així com pressupostos i instal.lacions urbanes.

                            Infografia.