joaquim

v i l a l t a

martínez

presentació

serveis imatges obres contacte arquitecte

presentació

formació

treballs realitzats

formació acadèmica:

 

    - Llicenciatura en Arquitectura Superior a l’ E.T.S.A.B. de la U.P.C.

    - Postgrau de Rehabilitació d'edificis d'habitatges. Escola Sert. COAC. 2009.

 

formació complementària:

 

    - Creació d'empreses en el sector de la construcció. Barcelona Activa, Ajuntament

   de Barcelona. 2010.

    - Coordinació de Seguretat i Salut en les obres de construcció. Escola Sert. C.O.A.C.

    2010.

    - Estàndards COAC de redacció de projecte. Escola Sert. C.O.A.C. 2010.

    - Càlculs senzills per al projecte d'estructures i fonaments. Escola Sert. C.O.A.C. 2009.

    - Curs de cap de projectes d’edificació. Mòdul “L’obra i la direcció tècnica

    d’execució”. Escola Sert. C.O.A.C. 2004.

    - Curs de cap de projectes d’edificació. Mòdul “El projecte”. Escola Sert. C.O.A.C.

    2004.

    - Curs de cap d’obres. ”Habitatges a Diagonal Mar”. Escola Sert. C.O.A.C. 2004.

    - Curso de modelatge arquitectònic en 3D Studio Max a l' ETSAB. 2001.

    - Cursos d’ AutoCAD (2D I 3D) a l’ E.T.S.A.B. 1996 - 98.

info@joaquimvilalta.com    l    m. 659 009 703    l    avís legal      l      català - español - english